Teamontwikkeling 


Scènes & Zaken biedt teamontwikkelingstrajecten op maat. De duur en opbouw van de trajecten verschilt per vraag en per team. We starten de trajecten met een workshop waarin het team zicht krijgt op de verschillende rollen in het team en reflecteert op de kwaliteit van de onderlinge samenwerking. Tijdens deze workshop worden de ontwikkelingsvragen aangescherpt. Na de workshop bepalen de teamleden of zij de samenwerking met Scènes & zaken willen voortzetten en wordt een traject gestart.

Onze insteek is om in korte tijd zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Wij werken naar voorkeur van de opdrachtgever op locatie bij de klant, op een externe trainingslocatie of in onze eigen trainingslocatie in Amsterdam. 

Hoe werken we?      

Teams hebben bestaansrecht omwille van de gezamenlijk geformuleerde resultaten. Als de resultaten niet helder zijn vervalt een team snel in een groep; een aantal individuen die hetzelfde werk doen maar geen noodzaak voelen om samen te werken. Dit geldt zeker voor zelforganiserende- en zelfsturende teams. Teamleden hebben de opdracht om op basis van vertrouwen met elkaar samen te werken en een optimaal resultaat te behalen zonder directe aansturing van een manager of teamleider. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Een team vervalt snel in controle, grip en achterdocht als er geen veiligheid is en weinig duidelijkheid over de bestaansvoorwaarden. 

Samenwerken in een team is uitdagend en kan heel veel energie opleveren. Eén plus één is drie is een veel genoemde uitdrukking als het over samenwerking gaat. Door kwaliteiten en krachten te bundelen behaalt een team met elkaar een optimaal resultaat. Om zover te komen met je team zijn er duidelijke kaders, heldere prestatieafspraken en gezamenlijke resultaten nodig. Maar ook, of juist vooral, is er veiligheid nodig om er blindelings op te kunnen vertrouwen dat iedereen op het werk is om dezelfde doelen te behalen.  

Scènes & Zaken begeleidt teams tijdens  team-ontwikkelingstrajecten om de bestaansvoorwaarden en ieders aandeel daarin weer op scherp te zetten. Zo wordt (nieuwe) positieve energie en daadkracht gecreëerd in het team. 

Scènes & Zaken gaat op een ontspannen wijze met teams aan de slag om met elkaar te bereiken dat een team (weer) een team wordt, of een nog veel sterker team wordt. We vinden het van belang dat mensen efficiënt hun teamresultaten kunnen behalen, dat individuele werkdruk een gedeelde verantwoordelijkheid wordt waardoor de druk van ieders schouders afvalt, en dat iedereen zijn/haar eigen werk kan doen en daarbij volledig kan vertrouwen op de expertise van zijn/haar collega’s.